Tabulus beheerst het proces

Tabulus is een subsidieverwervingsbureau.

Wij realiseren subsidies door het volledige aanvraagtraject te behandelen tot en met de realisatie van de subsidie.

Wij zijn dus meer dan een Subsidieadvies- kantoor. Advies kunt u immers van iedereen wel krijgen.

De basis van onze dienstverlening bestaat er uit dat wij uw organisatie niet belasten met een subsidieaanvraagprocedure, maar dat deze wel plaatsvindt.

Wij werken op basis van een concurrerend No Cure No Pay tarief.


Lees meer

Tabulus heeft de Expertise

Professionaliteit en transparantie zijn kern- begrippen binnen Tabulus.

U mag van ons dus helderheid en duide-lijkheid verwachten, alsmede diepgaande ex- pertise op die terreinen die voor uw succes van belang zijn.

U wordt ondersteund door ingenieurs, be- drijfskundigen en juristen.
Wij spreken niet alleen uw taal, maar ook die van de subsidieverstrekker.

Wij werken op basis van een concurrerend No Cure No Pay tarief.


Lees meer

Tabulus Onderzoekt

Onze eigen methodiek waarmee we uw bedrijf scannen en op subsidiemogelijk- heden kunnen toetsen is uniek, efficiƫnt en breed.

U hoeft dus geen subsidiekansen mis te lopen.

U kunt van ons bovendien altijd op voor- hand een goede inschatting verwachten over de slaagkans van een aanvraag en de inspanning die moet worden verricht.

Wij werken op basis van een concurrerend No Cure No Pay tarief.


Lees meer

Tabulus is Betrouwbaar

Tabulus-medewerkers waarborgen de ver- trouwelijkheid van informatie die hen door Tabulus of haar zakenrelaties ter beschik- king is gesteld.

Wij nemen deze verplichting bijzonder se- rieus.

Voor zeer gevoelige onderwerpen die bij- voorbeeld nationale veiligheid betreffen, zijn wij zelfs geschikt bevonden om vertrouwe- lijkheid te bewaren. Dit is gebleken uit een uitgevoerd NATO B veiligheidsonderzoek.

Vanzelfsprekend zijn wij bereid om NDA verklaringen op te stellen en te onderte-kenen.

Wij werken op basis van een concurrerend No Cure No Pay tarief.


Lees meer

Tabulus is Kennis en Ervaring

De oprichters van Tabulus hebben zeer bre- de ervaring.

Alleen al voor de subsidievorm WBSO heb- ben zij meer dan 1000 succesvolle aanvra- gen uitgevoerd. Jarenlange studie, maar ook ervaring opgedaan bij eerdere werkgevers, heeft er voor gezorgd dat Tabulus zich inhoudelijk mag rekenen tot de besten.

Een van de Tabulus oprichters heeft niet al te lang geleden zelfs een wetenschappe- lijke juridische thesis over de WBSO ge- schreven. Dit document is gebaseerd op een lange lijst van bedrijven waarvoor met name WBSO-aanvragen zijn verricht.

Wij werken op basis van een concurrerend No Cure No Pay tarief.


Lees meer

Tabulus stemt af

Tabulus ontwikkelt continu nieuwe dien- sten.

Dit doen wij door naar onze klanten te lui- steren en midden in de maatschappij te staan. Bovendien beschikken we over een gezonde dosis creativiteit gekoppeld aan in- telligentie.

Wij zijn voor onze klanten succesvol, omdat wij onze bijzondere technische- en (fiscaal-) juridische expertise uitstekend kunnen com- bineren met ervaring en inventiviteit.

De oprichters zelf van Tabulus hebben al meer dan 1000 succesvolle aanvragen ge- daan.

Wij werken op basis van een concurrerend No Cure No Pay tarief.


Lees meer

Tabulus maakt subsidie contant

Wij nemen het werk om subsidie te ver- krijgen zoveel mogelijk van u over.

Dat wil zeggen dat wij de aanvragen schrij- ven, subsidieprojectmanagement uitvoeren en contacten met de subsidieverstrekker on- derhouden.

Uiteraard kunnen wij dit niet zonder uw inhoudelijke input. Echter, wij zullen de aanvraagtrajecten zoveel mogelijk naar ons toe trekken zodat uw waardevolle mensen productief blijven en zich kunnen blijven richten op hun eigenlijke taken.

Wij werken op basis van een concurrerend No Cure No Pay tarief.


Lees meer

Personeelskosten en subsidies

Uw personeel is uw kapitaal. U heeft er veel voor over, maar niet alles. Personeel kan immers een zware kostenpost zijn. Er zijn gelukkig slimme manieren om te besparen op personeelskosten. Wat dacht u van subsidies, fondsen en regelingen. Benut u die financiële voordelen al?

Subsidie voor gezond personeel
Wist u bijvoorbeeld dat u geld kunt krijgen om uw personeel gezond te houden? Dit kan met de subsidie Duurzame inzetbaarheid.

De overheid heeft er dit jaar 22 miljoen euro voor uitgetrokken. Vooral projecten in het mkb worden ondersteund.

Tussen 15 oktober en 7 november 2014 kunt u een aanvraag doen. U kunt dan de helft van de externe advieskosten voor een project, met een maximum van 10.000 euro, aan subsidie aanvragen. Het geld is bestemd voor projecten om de gezondheid en vitaliteit van werknemers te bevorderen. Ook voor onderzoek naar hoe medewerkers meer bij het verbeteren van de organisatie kunnen worden betrokken, is geld beschikbaar.

 

Lees meer  

Subsidie voor Wie ?

Subsidie voor uw bedrijf, heeft u daar wel eens aan gedacht?

Overheidsbijdragen zijn er in vele soorten en maten. Ze zijn zeker niet bedoeld voor minder succesvolle ondernemingen om begrotingen slui- tend te maken, maar juist voor die bedrijven die durven te investeren in meer risicovolle activiteiten zoals bijvoorbeeld R&D.

Ook u kunt voor subsidie in aanmerking komen, bijvoorbeeld als u nieuwe producten of program- matuur ontwikkelt, of als u uw productieproces verbetert. 

Maar let op: subsidieregelingen komen en gaan en details van regelingen wijzigen regelmatig.

Indien u voor subsidie in aanmerking wilt komen zijn er drie mogelijkheden om een aanvraag in te dienen:

- U kunt het zelf doen;

- U kunt het gedeeltelijk uitbesteden;

- U besteedt het volledig uit.

U bepaalt zelf wat een goede keuze is, een aantal kanttekeningen geven wij u hierbij mee.

Lees meer
 
Copyright 2014 ©   |   Algemene Voorwaarden   |   Privacy Statement   |   Disclaimer