Beleidsvoorstellen en Evaluatie WBSO naar de Kamer.

De WBSO doet wat hij beoogt: de private loonuitgaven aan speur- en ontwikkelingswerk (s&o) bevorderen. Dat is de belangrijkste conclusie uit de evaluatie van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen – s&o-afdrachtvermindering (WBSO) over de periode 2006-2010. Naar aanleiding van het onderzoek heeft het ministerie van EL&I de voorstellen voor aanpassingen aan de WBSO in 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bureau Panteia/EIM heeft de WBSO in opdracht van het ministerie van EL&I geëvalueerd. Naast effecten op de S&O-loonuitgaven zijn er in het onderzoek naar effectiviteit, doelgroepbereik en uit- voering van de WBSO ook positieve effecten gevonden op bedrijfsprestaties, vestigingsklimaat en de kwaliteit van S&O in Nederland. De intensiveringen van de WBSO in de jaren 2009-2010 hebben een positief effect gehad op de werkgelegenheid en de liquiditeit bij het bedrijfsleven.

Meer S&O
Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de WBSO voor kleinere bedrijven vooral de drempel verlaagt om aan S&O te doen en grotere bedrijven aanzet tot meer S&O. De onderzoekers hebben berekend dat bedrijven niet alleen het ontvangen WBSO-voordeel besteden aan loonuitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk, maar daar gemiddeld per ontvangen WBSO-euro zelf nog eens tussen de 55 en 99 eurocent bovenop leggen.

Daarnaast blijkt dat bedrijven meer S&O uitvoeren na de uitbreiding van de regeling in 2006 (technisch onderzoek) en 2009 (ontwikkeling van nieuwe programmatuur).

De onderzoekers concluderen dat bedrijven die aan S&O doen goed gebruikmaken van de WBSO. Ongeveer 85% van de bedrijven met tien of meer werkzame personen die aan speur- en ontwikkelingswerk doen, maakt gebruik van de WBSO. Bij bedrijven tot 10 werkzame personen ligt dit op 42%. Het mkb maakt het meeste gebruik van de WBSO: 96% van het aantal aanvragen en 70% van het budget komt hier terecht.

Bedrijven die gebruikmaken van de WBSO:
• durven meer risico te nemen;
• doen zelf meer S&O in plaats van het uit te besteden;
• werken beter samen;
• zijn S&O-werk beter gaan plannen;
• zijn beter in staat gebruik te maken van externe kennis (met name zelfstandigen en het mkb).

Het rapportcijfer dat gebruikers aan Agentschap NL toekennen als uitvoeringsorganisatie voor de WBSO is 7,6 (ten opzichte van 7,4 in 2007).

WBSO 2013
Het Kabinet heeft naar aanleiding van de evaluatie inmiddels beleidsvoorstellen naar de Kamer gestuurd. Deze zijn opgenomen in de brief Bedrijvenbeleid in Uitvoering. De voorstellen worden mogelijk verwerkt in het Belastingplan 2013.

Het gaat om de volgende beleidsvoorstellen:
• het plafond van de WBSO per fiscale eenheid wordt vanaf 2013 verlaagd naar € 12 miljoen (is nu € 14 miljoen);
• de eerste schijf wordt vanaf 2013 verlengd naar ten minste € 150.000 (is nu € 110.000);
• er zal een aantal technische aanpassingen in de WBSO worden uitgevoerd om deze verruimingen te dekken;
• eventueel wordt het effectieve WBSO-percentage gemaximeerd op 42%.

Deze maatregelen worden ingevuld bij de besluitvorming over Belastingplan 2013.Meer nieuws

  Naar alle artikelen  
Copyright 2014 ©   |   Algemene Voorwaarden   |   Privacy Statement   |   Disclaimer