Budgetoverschrijding WBSO houdt aan.

Voor het vierde jaar op rij zal het beschikbare budget voor de WBSO (de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk binnen de Wet vermindering afdracht loonbelasting) worden overschreden. In 2011 is er voor € 1,085 miljard aangevraagd, terwijl er € 864 miljoen voor de fiscale regeling gereserveerd is. Het is nog niet duidelijk of en hoe het ministerie van Financiën dit verschil gaat overbruggen. 

In 2007 bedroeg het budget € 425 miljoen en was er nog € 7 miljoen “over”. Sindsdien zijn het beschikbare budget maar ook de budgetover- schrijding langzaam maar gestaag opgelopen.

Bedroeg het tekort in 2008 € 28 miljoen (bij een budget van € 425 miljoen), na de verruiming van de WBSO in 2009 en 2010 waren de tekorten opgelopen tot € 95 miljoen in 2009 (budget € 575 miljoen) en € 168 miljoen in 2010 (budget € 575 miljoen). 

De Utrechtse hoogleraar "ondernemerschap en innovatie", de heer Stam, zet in het Financiële Dagblad vraagtekens bij deze verdubbeling van de uitgaven voor de WBSO in slechts drie jaar tijd. “Bij kinderopvang gebeurt dat wel, bij innovatie niet”. Hij wijt dat aan de ‘machtige bedrijfsleven- lobby’. 

Zonder steun 
Bureau Panteia/EIM kwam onlangs bij de WBSO-evaluatie over 2006-2010 tot de conclusie dat bij het grootbedrijf 65% en bij het mkb zo’n 31% van het onderzoek dat met WBSO-steun is uitgevoerd, ook zonder de aftrek zou zijn gedaan. Volgens Stam wijst dat erop dat de doelmatigheid van de regeling kritisch tegen het licht moet worden gehouden, aangezien de WBSO bedoeld is voor het genereren van onderzoek dat anders niet zou zijn uitgevoerd. 

Stam is het eens met de Tilburgse hoogleraar innovatiebeleid Nooteboom, die in het verleden al eens opperde om de regeling af te toppen en alleen toe te spitsen op het mkb. Wel wijst hij erop dat de kans bestaat dat het grootbedrijf onderzoeksafdelingen verplaatst naar andere landen met gunstigere fiscale regelingen. 

Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën in Rotterdam, wijst vooral op het punt uit het onderzoek waaruit blijkt dat de WBSO voor kleinere bedrijven vooral de drempel verlaagt om aan S&O te doen en grotere bedrijven aanzet tot meer S&O. Elke euro WBSO leidt tot € 1,77 aan onderzoeksuitgaven door het bedrijfsleven. Dat de WBSO rendabel is, is belangrijker dan het feit dat er geld weglekt, hoewel dat laatste natuurlijk wel moet worden aangepakt. 

Aanpassing 
Overigens gaat minister Verhagen (EL&I) de eerste schrijf (het bedrag waarover 42% aftrek mag worden toegepast) verhogen van € 110.000 naar € 150.000. Met het oog op het vestigingsklimaat wordt het maximale bedrag per bedrijf waarover WBSO kan worden toegepast verlaagt van € 14 miljoen naar € 12 miljoen, en niet naar € 8,8 miljoen, zoals eerst het plan was.

 Meer nieuws

  Naar alle artikelen  
Copyright 2014 ©   |   Algemene Voorwaarden   |   Privacy Statement   |   Disclaimer