Concept Innovatiecontract

Agentschap NL meldt dat het eerste concept innovatiecontract “Energiebesparing in de Industrie” klaar is en op 15 februari wordt aangeboden aan minister Verhagen (EL&I) en het Topteam Energie. 

Procestechnologische ambities op gebieden als drogen, scheiding, (rest)warmte en procesintensificatie vormen de basis van het innovatiecontract. De volgende stap is te komen tot operationalisering. Een van de ideeën is om de bètawetenschap van procestechnologie te koppelen aan de gamma-inzichten van de gedragswetenschappen om te komen tot een cultuurverandering binnen bedrijven. 

Uit het concept innovatiecontract blijkt dat er sprake is van een grote inzet van de deelnemende bedrijven. Een bijdrage van 40% van het totaal benodigde kapitaal vanuit het bedrijfsleven is vereist, maar dit percentage blijkt in de praktijk hoger te liggen. Meer nieuws

  Naar alle artikelen  
Copyright 2014 ©   |   Algemene Voorwaarden   |   Privacy Statement   |   Disclaimer