IPC Tender

Agentschap NL meldt dat mkb-ondernemers bij de aankomende Innovatieprestatie-contracten (IPC) met hun innovaties invulling moeten gaan geven aan de agenda’s van de topsector waar zij onderdeel van uitmaken.

Het is wel toegestaan samen te werken met bedrijven buiten hun branche of met partijen in het buitenland. De bedrijven worden begeleid door een belangenorganisatie die optreedt als penvoerder, namens de bedrijven subsidie aanvraagt en gedurende het project ondersteuning biedt bij de uitvoering van de innovatieplannen en de samenwerking met kennisinstellingen.

Projecten zullen in de komende tender worden beoordeeld op drie criteria: innovatie, samenwerking en aansluiting bij de topsectoren. De tender zal naar verwachting in het voorjaar van 2012 worden gepubliceerd. De sluitingsdatum van de tender zal na de zomer liggen.

Agentschap NL werkt binnen de IPC samen met Syntens. Het is voor penvoerders en deelnemende bedrijven mogelijk kosteloos ondersteuning van Syntens te krijgen bij het tot stand komen van innovatieplannen ten behoeve van een aanvraag. Syntens kan haar netwerk en deskundigheid inzetten, zowel in de aanvraagfase als in de uitvoeringsfase om projecten van de mkb-ondernemers te versterken.Meer nieuws

  Naar alle artikelen  
Copyright 2014 ©   |   Algemene Voorwaarden   |   Privacy Statement   |   Disclaimer