Argumenten

Tabulus wint op punten:

 • Tabulus werkt op basis van No Cure – No Pay.
 • Tabulus richt zich specifiek op het verkrijgen van subsidies voor innovatieve ondernemingen.
 • Tabulus kan veel toevoegen met betrekking tot de financiering van R&D.
 • Tabulus ziet subsidiemogelijkheden die u wellicht zelf over het hoofd ziet.
 • Tabulus kent de grenzen van subsidieregelingen.
 • Tabulus kent de ruimte voor interpretatie binnen de subsidieregelingen.
 • Tabulus maximeert uw subsidieopbrengst.
 • Tabulus vindt zo nodig alternatieven, zodat een project wel subsidiabel wordt.
 • Tabulus voorkomt bureaucratische rompslomp.
 • Tabulus wordt gezien en gebruikt als externe projectmanager.
 • Tabulus heeft jarenlange ervaring.
 • Tabulus heeft diepgaande technische, bedrijfskundige en juridische kennis.
 • Tabulus communiceert effectief en efficiënt met u en de subsidieverstrekker.
 • Tabulus voorkomt eindeloze briefwisselingen.
 • Tabulus schrijft voor u de subsidieaanvraag en helpt u bij de projectadministratie en rapportages.
 • Tabulus spreekt uw technische en commerciële vaktaal.
 • Tabulus slaat de juiste toon aan richting de subsidieverstrekker en kan inhoudelijk goed communiceren.
 • Tabulus is in staat om u tijd en teleurstellingen te besparen.
 • Tabulus heeft voor u één vast aanspreekpunt.
 • Tabulus is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot subsidies.
 • Tabulus is bekend met de cultuur en werkwijze van ambtelijke organisaties en kan daar ook in doordringen.
 • Tabulus heeft de kennis en kunde om eventuele bezwaar- en beroepsprocedures te kunnen voeren.
 • Tabulus kan voor u de noodzakelijke werkzaamheden goed uitéénzetten,
 • Tabulus kan er voor zorgen dat u geen subsidiekansen onbenut laat.
 • Tabulus is extreem resultaatgericht.
 • Tabulus heeft met u regelmatig contact, om de subsidiemogelijkheden steeds actueel in te schatten.
 • Tabulus zorgt er voor dat er een goede aansluiting is met gedane en toekomstige projecten.
 • Tabulus begrijpt dat Maatwerk maatwerk is, ook voor uw subsidieaanvraag.
 • Tabulus maakt verstandig gebruik van de juridische structuur van uw onderneming.
 • Tabulus ondersteunt in het opzetten van een uren- en projectvoorgangsadministratie.
 • Tabulus neemt zoveel mogelijk het aanvraagproces uit handen.
 • Tabulus kent een gestructureerde aanpak en heeft technisch-projectmatige kennis.
 • Tabulus controleert op verzoek en adviseert.
 • Tabulus durft kritisch te zijn richting de subsidieverstrekker.
 • Tabulus is gericht op continuïteit en niet op eenmalig succes.
 • Tabulus kan binnen een dag een uitspraak doen over de haalbaarheid van een subsidieaanvraag.
 • Tabulus heeft de mensen om Maatwerk-subsidieaanvragen maximaal uit te nutten.
 • Tabulus heeft voor u altijd de meest recente informatie zodat u geen subsidies misloopt.
 • Tabulus maakt subsidieaanvragen contant.
 • Tabulus kan procesmatig, maar ook softwarematig ondersteunen.
 • Tabulus kan uw bedrijf scannen en op subsidiemogelijkheden toetsen.
 • Tabulus is door uitstekende interne kostenbeheersing commercieel aantrekkelijk.
 • Tabulus kent professionaliteit en transparantie als kernbegrippen.
 • Tabulus heeft regelmatig contact met haar klanten en beschouwd dit als essentieel.
 • Tabulus wil vragen beantwoorden voordat u ze stelt.
Copyright 2014 ©   |   Algemene Voorwaarden   |   Privacy Statement   |   Disclaimer