Diensten - subsidieaanvragen

 

Tabulus maakt subsidieaanvragen contant

Wij nemen het werk om subsidie te verkrijgen zoveel mogelijk van u over. Dat wil zeggen dat wij de aanvragen schrijven, subsidieprojectmanagement uitvoeren en contacten met de subsidiever- strekker onderhouden, ook in eventuele bezwaar- en beroepsprocedures. Uiteraard kunnen wij dit niet zonder uw inhoudelijke input. Echter, wij zullen de aanvraagtrajecten zoveel mogelijk naar ons toe trekken zodat uw waardevolle mensen productief blijven en zich kunnen blijven richten op hun eigenlijke taken.

 

Tabulus ondersteunt

Voor de meeste stimuleringregelingen stelt de overheid eisen aan administratieve vastlegging van subsidiabele projecten. Wij staan u op praktische wijze terzijde bij het inrichten van deze soms noodzakelijke administratieve processen. Wij kunnen u hierbij procesmatig, maar ook softwarematig ondersteunen.

 

Tabulus onderzoekt

Onze methodiek waarmee we uw bedrijf scannen en op subsidiemogelijkheden kunnen toetsen is efficiënt en breed. U hoeft dus geen subsidiemogelijkheden mis te lopen. U kunt van ons bovendien altijd op voorhand een goede inschatting verwachten over de slaagkans van een aanvraag en de inspanning die moet worden gedaan. Signaleren wij een subsidiekans waarmee wij bij Tabulus minder ervaring of expertise hebben, dan kunnen onze gespecialiseerde partners de betreffende aanvraag overnemen, indien gewenst.

 

Aanpak

Wij beginnen altijd met een vlotte inventarisatie van de subsidiemogelijkheden door middel van een kort interview. Indien een subsidieaanvraag tot de mogelijkheden behoort wordt er een diep- gaander technisch-inhoudelijk interview gevoerd. Op basis hiervan en op basis van beschik- bare relevante documentatie binnen uw bedrijf schrijven wij vervolgens de concepten en completeren de aanvraag nadat u input heeft gegeven op de concepten. Zodra de aanvraag succesvol is, informeren wij u verder over de effectuering en eventuele administratieve vereisten. Periodiek zullen wij u informeren over nieuwe subsidiemogelijkheden. Interviews vinden zoveel mogelijk op uw locatie plaats of zijn aanvullend telefonisch.

Op de pagina  WERKWIJZE  gaan wij hier nader op in.

 

Uit de praktijk: “Onze onderneming denkt groen. Daarom investeren wij uit principe in energie- besparing. Gelukkig stimuleert de overheid dit door bij te springen in de toch wat hogere kosten.”
Copyright 2014 ©   |   Algemene Voorwaarden   |   Privacy Statement   |   Disclaimer