Over Tabulus

Professionaliteit en transparantie zijn kernbegrippen binnen Tabulus. U mag van ons dus helderheid en duidelijkheid verwachten, alsmede diepgaande expertise op die terreinen die voor succes van belang zijn. U wordt ondersteund door ingenieurs, bedrijfskundigen en juristen. Wij spreken niet alleen uw taal, maar ook die van de subsidieverstrekker.

Doelgroep

Het soort bedrijven dat subsidieaanvragen door Tabulus laat behandelen loopt zeer uiteen. Wij hebben ervaring in het aanvragen van subsidies voor onder meer machinebouwers, soft en hardwareont- wikkelaars, productiebedrijven, biotech ondernemingen, metaalverwerkingsindustrie, elektrotechnische bedrijven etc. etc.    U kunt er op rekenen dat wij uw vakjargon beheersen !

Een bijzonder specialisme binnen onze onderneming treft u aan op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Juist voor de ICT-branche maakt de overheid regelmatig gebruik van subsidie-instrumenten. Niet alleen de technische ontwikkeling is subsidiabel, maar ook innovatieve ICT-dienstenontwikkeling.

In een samenwerking met Tabulus heeft u altijd de meest recente informatie zodat u geen subsidies misloopt.   Neem in ieder geval contact met ons op wanneer zich de volgende omstandigheden in uw bedrijf voordoen:

- U heeft een project voor product-, procesontwikkeling.

- U laat of gaat software ontwikkelen of verbetert technieken.

- U gaat zakendoen in opkomende of minder ontwikkelde markten.

- U gaat substantieel investeren in scholing van uw medewerkers.

- U gaat innovatief samenwerken met andere ondernemingen.

- U gaat innoveren of investeren op milieugebied of duurzaamheid

- U gaat projecten uitvoeren met sociaal-economische waarde

- U gaat exporteren

- U gaat innoverende en werkgelegenheidscheppende projecten doen in specifieke (EFRO) regio's

Op de pagina werkwijze  staat een voorbeeld beschreven hoe Tabulus een project aanpakt.

Uit de praktijk: “Ons bedrijf verwerkt grote hoeveelheid data van derden. Wij ontvangen subsidie voor de ontwikkeling van programmatuur waarmee wij die verwerking inherent kunnen versnellen en tegelijkertijd de veiligheid kunnen waarborgen.” 
Copyright 2014 ©   |   Algemene Voorwaarden   |   Privacy Statement   |   Disclaimer