Referenties

De oprichters van Tabulus hebben zeer brede ervaring. Alleen al voor de subsidievorm WBSO hebben zij al meer dan 1000 succesvolle aanvragen uitgevoerd. Een van de Tabulus oprichters heeft niet al te lang geleden zelfs een wetenschappelijke juridische thesis over de WBSO geschreven. Dit document is gebaseerd op een lange lijst van bedrijven waarvoor met name WBSO-aanvragen zijn verricht.

Een vraag naar referenties is zeer begrijpelijk en bereikt ons wel vaker. Onze klanten, maar ook wij zelf, verplichten ons hierin terughoudend te zijn doordat wij gewoonlijk verklaringen van geheimhouding afgeven. Het gaat in ons vak immers veelal om nieuwe innovatieve ontwikkelingen waarvoor wij subsidie realiseren, waaraan de eigenaren vanzelfsprekend geen ruchtbaarheid willen geven.

Natuurlijk begrijpen wij de noodzaak om aan de vraag naar referenties tegemoet te komen. Op verzoek kunnen wij u onze klanten noemen. Als u vervolgens één van de bedrijven zou willen benaderen voor achtergrondinformatie dan zullen wij hen vragen of zij als referentie op willen treden. De bedrijvenlijst die wij u geven is enkel voor uw informatie, om onze unieke expertise te presenteren. Wij hebben geen automatische toestemming van deze bedrijven om hen als referentie te benaderen. Functie, namen en telefoonnummers van de contactpersonen zijn bij ons bekend en kunnen wij u verstrekken zodra u een bedrijf wilt benaderen. Wij vinden het om eerder genoemde redenen wel gepast om de betreffende persoon van uw aanstaande telefoontje op de hoogte te brengen.

 

Vertrouwelijkheid

Tabulus ontvangt i.v.m. subsidieaanvragen veel bedrijfs- en fabricagegegevens die als vertrouwelijk kunnen worden beschouwd. Het gaat dan om concurrentiegevoelige informatie. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens waaruit informatie kan worden afgeleid over de technische bedrijfsvoering en het productieproces, of over de afzet van producten of de kring van afnemers en leveranciers. Ter behoud van bedrijfskansen en de bescherming van contacten met Tabulus zakenrelaties, moet vertrouwelijke informatie beschermd worden. 

Tabulus medewerkers dienen de vertrouwelijkheid van informatie die hen door Tabulus of haar zakenrelaties ter beschikking is gesteld te waarborgen. Wij nemen deze verplichting bijzonder serieus. Zelfs voor zeer gevoelige onderwerpen die bijvoorbeeld nationale veiligheid betreffen zijn wij geschikt bevonden om vertrouwelijkheid te bewaren blijkende uit een uitgevoerd NATO B veiligheidsonderzoek. Vanzelfsprekend zijn wij ook gewoon om NDA verklaringen op te stellen en te ondertekenen.

 

Uit de praktijk: “Voor ons kost het uitzoeken van een subsidieaanvraag veel werk. Ik weet niet precies aan welke regels moet worden voldaan en waar dit is te vinden. Dankzij Tabulus heb ik geen tijd hoeven steken in het aanvragen van subsidie. Tabulus is efficiënt en  betrouwbaar. Mijn subsidieaanvraag is op tijd en volledig ingediend en naderhand toegekend. “

Copyright 2014 ©   |   Algemene Voorwaarden   |   Privacy Statement   |   Disclaimer