Subsidietoets

Indien u subsidiabele activiteiten gaat uitvoeren komt Tabulus graag met u in contact.

Uiteraard is de inschatting of uw projecten en kosten subsidiabel zijn, niet altijd eenvoudig te maken. Onderstaande begrippenlijst kan voor een eerste gedachtebepaling behulpzaam zijn.

Er is sprake van:

of - eigen productontwikkeling, nieuwe ontwikkeling of doorontwikkeling,

of - ontwikkeling of verbetering van eigen productieprocessen,

of - verbetering van software die uw gebruikt,

of - u ontwikkelt IT-diensten waarbij techniek ook een rol speelt,

of - u ontwikkelt software als maatwerkproduct voor uw klanten,

of - eigen programmatuurontwikkeling of doorontwikkeling van bestaande programmatuur,

of - u heeft technisch personeel in dienst die (deels) uitdagende technische werkzaamheden verrichten.

 

Als u uw project herkent in één of meer van deze begrippen, dan nodigen wij u uit om, in een aan ons gerichte email, uw project/bedrijf met enkele steekwoorden te kenschetsen. 

Bijvoorbeeld:

IT-onderneming,  BV,  3 softwareontwikkelaars,  maatwerksoftware

of bijvoorbeeld:
 
Machinebouwer,  NV,  R&D afdeling,  eigen merk en productenlijn voor zuivelindustrie
 
of bijvoorbeeld:
 
Groothandel,  gebruiker van complexe programmatuur die wij zelf trachten te verbeteren,  2 IT’ers in dienst

 

Op basis van uw korte inbreng per mail kunnen wij een eerste inschatting maken van de haalbaarheid van een eventuele subsidieaanvraag. Wij nemen vervolgens volledig vrijblijvend contact met u op voor een nadere bespreking van de mogelijkheden voor een subsidieaanvraag.

Mail uw projectkerngegevens voor een subsidie toets naar info@tabulus.nl of bel 071-8892744.

 

Uit de praktijk: “Bedrijven weten ons te vinden wanneer het gaat om vernieuwende software op het vlak van taalanalyse. In het bijzonder semantiek. Elk klanttraject vereist weer de oplossing van specifieke IT-problemen zodat technisch nieuwe algoritmen ontstaan. Hoewel deze uren door de klant betaald worden, ontvangen wij voor delen van de ontwikkeling ook nog eens subsidie”.
Copyright 2014 ©   |   Algemene Voorwaarden   |   Privacy Statement   |   Disclaimer