Werkwijze

Aanpak

Wij beginnen altijd met een vlotte inventarisatie van de subsidiemogelijkheden door middel van een kort interview.  Indien een subsidieaanvraag tot de mogelijkheden behoort wordt er een diepgaan- der technisch-inhoudelijk interview gevoerd. Op basis hiervan en op basis van beschikbare relevante documentatie binnen uw bedrijf schrijven wij vervolgens de concepten en completeren de aan- vraag nadat u input heeft gegeven op de concepten. Zodra de aanvraag succesvol is, informeren wij u verder over de effectuering en eventuele administratieve vereisten. Periodiek zullen wij u informeren over nieuwe subsidiemogelijkheden. Interviews vinden zoveel mogelijk op uw locatie plaats of zijn aan- vullend telefonisch.

Proces-schema

Er zijn vele subsidiemogelijkheden. Alleen in Nederland al zijn er meer dan 2000 regelingen. Hieronder is als voorbeeld weergeven hoe Tabulus een WBSO subsidieaanvraag behandelt.  Andere subsidies volgen een verschillende traject.

Voorwaarden

Wij werken voor de WBSO in de regel op basis van no cure no pay met een minimum van 8% en een maximum van 12%, dit is vooral afhankelijk van de projectomvang en projectcomplexiteit. Voor complexe regelingen werken we soms in combinatie met een vaste bijdrage. Dienstverlening op uurbasis is vanzelfsprekend ook mogelijk.

Kostenbeheersing

Door uitstekende interne kostenbeheersing zijn wij commercieel vaak aantrekkelijker dan anderen. Uiteraard zonder ook maar iets op kwaliteit in te leveren.

 

Uit de praktijk: "Wij waren blij verrast toen bleek dat we bij Tabulus met ingenieurs en juristen te maken hadden. Zij leidden ons met zelfvertrouwen door het aanvraagproces en konden op goed niveau over de projecten communiceren."
Copyright 2014 ©   |   Algemene Voorwaarden   |   Privacy Statement   |   Disclaimer